Tập huấn

1. Công tác tổ chuyên môn

2. Phương pháp Bàn tay nặn bột

3. Công tác giáo viên chủ nhiệm

4. Bồi dưỡng CBQL và Giáo viên

5. Dạy và học tích cực

6. Ứng dụng CNTT

7. Tập huấn chuyên môn 2012

8. Nghiên cứu khoa học của học sinh Trung học

9. Tập huấn chuyên môn 2014

Advertisements
%d bloggers like this: