Lưu trữ

Archive for the ‘Mĩ thuật’ Category

Đề thi GVDG môn Mĩ thuật tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Trần Văn Tường – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Advertisements

Đề thi Giáo viên dạy giỏi – KTBM môn Mĩ thuật huyện Phù Cát năm học 2011 – 2012

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi Kiến thức bộ môn Mĩ thuật tỉnh Bình Định năm học 2009 – 2010

15/05/2010 2 comments

Sưu tầm từ Thầy Nguyễn Hữu Viên – Giáo viên trường THCS Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

Tải file