Archive

Archive for the ‘Đề thi học sinh giỏi’ Category

Đề thi HSG Ngữ văn tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Đặng Minh – Giáo viên trường THCS Cát Tường, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Trần Minh – Giáo viên trường THCS Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Vật lí tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Tường Thuật – Giáo viên trường THCS Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Hóa học tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Tường Thuật – Giáo viên trường THCS Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Sinh học tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Tường Thuật – Giáo viên trường THCS Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Địa lí tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ cô Nguyễn Thị Thúy Kiều – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Toán tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ cô Nguyễn Thị Thúy Kiều – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Tiếng Anh (Nghe) huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Tiếng Anh huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Địa lí huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Lịch sử huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Ngữ văn huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Sinh học huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Hóa học huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG Vật lí huyện Phù Cát năm học 2012-2013 (2)

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download