Lưu trữ

Archive for the ‘Đề thi học sinh giỏi’ Category

Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Phong – Giáo viên trường THCS Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Download

Advertisements

Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Phong – Giáo viên trường THCS Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2014 – 2015

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Phong – Giáo viên trường THCS Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Địa lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Lịch sử lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Vật lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download