Archive

Archive for the ‘Kiến thức bộ môn’ Category

Đề thi GVDG môn Địa lí tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Huỳnh Ngọc Hơn – Giáo viên trường THCS Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi GVDG môn Thể dục tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Minh Hải – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi GVDG môn Ngữ văn tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Đặng Minh – Giáo viên trường THCS Cát Tường, Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi GVDG môn Sinh học tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Phan Thị Như Phương – Giáo viên trường THCS Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi GVDG môn Vật lí tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Trần Đức Ân – Giáo viên trường THCS Cát Tường, Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi GVDG môn Âm nhạc tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ cô Phùng Thị Mỹ Chúc – Giáo viên trường THCS Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi GVDG môn Lịch sử tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Sưu tầm từ thầy Phạm Văn Tuấn – Giáo viên trường THCS Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi Giáo viên dạy giỏi – KTBM môn Tiếng Anh huyện Phù Cát năm học 2011 – 2012

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi Giáo viên dạy giỏi – KTBM môn Âm nhạc huyện Phù Cát năm học 2011 – 2012

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Tải file

Đề thi Giáo viên dạy giỏi – KTBM môn Thể dục huyện Phù Cát năm học 2011 – 2012

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Quang Trung – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Tải file