Archive

Author Archive

Đề thi môn Vật lí vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Phạm Quang Khai – Giáo viên trường THCS Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi môn Vật lí vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014 – 2015

Sưu tầm từ thầy Phạm Quang Khai – Giáo viên trường THCS Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi môn Tiếng Anh vào 10 THPT năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ trường THPT Hùng Vương – Quy Nhơn, Bình Định

Download

Đề thi môn Toán vào 10 THPT năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ trường THPT Hùng Vương – Quy Nhơn, Bình Định

Download

Đề thi môn Ngữ Văn vào 10 THPT năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ trường THPT Hùng Vương – Quy Nhơn, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Vật lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Địa lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi môn Ngữ Văn vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi môn Ngữ Văn vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014 – 2015

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Tây – Giáo viên trường THCS Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Download