Lưu trữ

Author Archive

Đề thi môn Tiếng Anh vào 10 THPT năm học 2017 – 2018

Sưu tầm từ trường THPT Hùng Vương – Quy Nhơn, Bình Định

Download

Advertisements

Đề thi môn Ngữ văn vào 10 THPT năm học 2017 – 2018

Sưu tầm từ trường THPT Trưng Vương – Quy Nhơn, Bình Định

Download

Đề thi môn Toán vào 10 THPT năm học 2017 – 2018

Sưu tầm từ trường THPT Quốc Học – Quy Nhơn, Bình Định

Download

Chuyên mục:Khác Thẻ:

Đề thi GVDG môn Giáo dục Công dân tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Trần Văn Tường – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Phong – Giáo viên trường THCS Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2015 – 2016

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Phong – Giáo viên trường THCS Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2014 – 2015

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Phong – Giáo viên trường THCS Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Địa lí lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2016 – 2017

Sưu tầm từ thầy Nguyễn Văn Cọt – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phù Cát, Bình Định

Download